Ngoài Ngapali và Ngwe Saung thì điểm đến Chuang Tha là bãi biển đáng để lựa chọn cho kỳ nghỉ dưỡng của du khách. Cách Yangon khoảng 240km về phía Tây, bãi biển Chuang Tha là một bãi biển đẹp mê hồn người. Đặc