Salad lá trà: Lá trà thường thấy có trong bữa ăn của người Myanmar nên không có gì phải bàn khi món ăn nổi tiếng nhất của người Myanmar là lá trà lên men, những chiếc lá trà lên men được sử dụng làm