Hoàng hôn trên cầu Ubein Mỗi cây cầu đều mang trên mình những vẻ đẹp khác nhau. Cũng như những cây cầu nổi tiếng trên thế giới, cầu Ubein của Myanmar cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy không phải là một cây cầu