Học ngoại ngữ Luôn có thái độ tích cực trong việc học ngoại ngữ   Không phải ai cũng có một bộ não đặc biệt cùng với sự chăm chỉ tuyệt hảo để có thể liên tục trau dồi được vốn tiếng nước