Lễ hội Té nước Myanmar Nghi thức chào đón một năm cũ đang qua một năm mới đã đến,  tuy mỗi dân tộc có khác nhau nhưng đều chung một nguyện ước. Ước cho những tai ương năm cũ nhanh qua, cho những