Trang web chuyên review về các địa điểm u lịch nổi tiếng trên thế giới cũng như các dịch vụ du lịch The Telegraph đã có một bài báo liệt kê về những món ăn đáng sợ nhất trên loại phương tiện an toàn