Là một đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Myanmar nằm giữa đất nước Trung Quốc, Thái Lan và Băng la đét, giáp ranh với vùng biển Adama cũng đã phần nào tạo nên kiểu khí hậu đặc trưng tại khu vực này.