Mỳ san đậu phụ: Một trong các món ăn ẩm thực của người dân tộc Shan sống ở miền bắc Myanmar, một món ăn mà các khách du lịch tới đây lần đầu tiên cũng phải chết mê chết mệt. ngay cả những người