Không hắt xì Đồ ăn cay tại Thái Lan hoặc Hàn Quốc hoặc đồ ăn chua tại Việt nam , Trung Quốc có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy nhột mũi vào muốn hắt xì hơi ngay lập tức . Việc nhiều mùi