Sơ lược về khách sạn: nừm ở Địa chỉ No. 1, Junction of 26th and 66th Street, Chan Aye Tharzan Township, vùng phía đông Mandalay, Mandalay, Myanmar. Khách sạn có Số lượng  phòng nghỉ là 247 phòng. Khách sạn Sedona Hotel Mandalay Là một khách