May mắn với những tài nguyên thiên phú, đất nước Myanmar đang ngày càng thu hút đông đảo lượng lượt khách du lịch đổ về đây. Không bởi vì là đất nước với những điều huyền bí mà Myanmar còn là một đất nước